Šautuves Pievienot jaunu šautuvi

Nosaukums Adrese Pilsēta/ Pagasts Platums Garums
Zemgales šaušanas centrs 0.000000 0.000000
Šautuve - Strautiņi 0.000000 0.000000
Staiceles MK šautuve 0.000000 0.000000
Šautuve - Skroderēni 0.000000 0.000000
Šautuve - Daugava 0.000000 0.000000
Rugāju šautuve 0.000000 0.000000
Riga Shooting Center 0.000000 0.000000
Purnavu muižas šautuve 0.000000 0.000000
Pastendes šautuve - Cīruļi 0.000000 0.000000
Šautuve - MMK Rencēni 0.000000 0.000000
Šautuve -Mežirbes 0.000000 0.000000
Madonas sporta centra šautuve 0.000000 0.000000
Lejasciema šautuve 0.000000 0.000000
Šautuve - Lāčkoki 0.000000 0.000000
Šautuve - Kalnāji 0.000000 0.000000
Iņčukalna šautuve 0.000000 0.000000
Šautuve - Glans 0.000000 0.000000
Šautuve - DDupleks "Smaragdi", Eimuri, Ādažu novads 0.000000 0.000000
Daugavpils MM saimniecības šautuve Daugavpils novads Daugavpils novads 55.845047 26.499306
Šautuve - Bērzpurvi Grobiņas pagasts, LV-3430 Courland, Latvia Grobiņas pagasts 56.511417 21.118065
Šautuve - Artemīda Lāčplēša iela, Aizkraukle, LV-5101, Latvia Aizkraukle 56.600954 25.261293
Šautuve - Zvārde Zvarde, Saldus novads, Latvia-3883 Saldus pagasts 56.595353 22.548810
Šautuve - Strautiņi Laukzīles, Kandavas pagasts, Tukuma novads, Kurzeme, LV-3120, Latvija Kandavas pagasts 57.029054 22.822728
Kuldīgas stenda šautuve Šautuve, Pabērzi - Robežnieki, Rozes, Rumbenieki, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, Kurzeme, LV-3301, Latvija Rumbas pagasts 56.979836 22.071949
Šautuve - Palejas Birzītes, Madona — Varakļāni, Mežlīči, Vecpoļi, Madonas novads, Vidzeme, LV-4825, Latvija Prauliena 56.824768 26.326701
Šautuve - Steķi Līvāni - Gavartniene - Steķi, Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads, Latgale, LV-5312, Latvija Turku pagasts 56.449780 26.361049
Dobeles sporta skolas šautuve Īles iela, Dobele, LV-3701 Zemgale, Latvia Dobele 56.620124 23.269007
Alojas MK šautuve Lidlauka iela 9, Aloja, Alojas pilsēta, Limbažu novads, LV-4064 Aloja 57.775408 24.869632
Ādažu poligons 0.000000 0.000000
Šautuve - Mārkulīči Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija Straupes pagasts 57.301600 24.911190