Latvijas Šaušanas federācijas Stenda un medību šaušanas sekcija

Valde no 26.12.2019.

Valdes priekšsēdētājs Dainis Upelnieks

Valdes locekļi:
Vilnis Jaunzems
Aivars Bundzens 
Agnis Dombrovics
Mārtiņš Gaņģis
Jānis Zandbergs

Atbildīgais par www.sasa.lv  Vilnis Jaunzems, tālr. 29363936, e-pasts: [email protected].